Trameses

Actualment aquesta revista no accepta trameses.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
 • La tramesa no s'ha publicat anteriorment ni s'ha presentat abans a cap altra revista (o s'ha enviat una explicació a «Comentaris per a l'editor/a»).
 • El fitxer de la tramesa està en format de document de l'OpenOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
 • Sempre que ha estat possible s'han proporcionat els URL per a les referències.
 • El text utilitza un espaiat senzill, lletra de mida 12 i en cursiva, més que no pas subratllat, excepte a les adreces URL. Pel que fa a totes les il·lustracions, figures i taules, es col·loquen al lloc corresponent del text i no al final.
 • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics descrits a les instruccions de l'autor/a a Indicacions de l’autor/a, que es troben a «Sobre la revista».
 • Si es tramet a una avaluació per experts/ertes d'una secció de la revista, s'han de seguir les instruccions a Assegurar una avaluació anònima.

Directrius per a l’autor/a

Indicacions generals per publicar a DUODA

Els terminis de lliurament són:

 • Pel número que surt a l’abril, el 15 de novembre de l’any anterior.
 • Pel número que surt a l’octubre, el 15 de maig del mateix any.

El format del text haurà de seguir les indicacions següents:

- Times New Roman 12, a un espai i mig (1,5) i sense justificar.

- Informació de l’autoria:

 • Nom i cognoms, en negreta i rodona.
 • Institució a la qual pertany l’autora o autor, en rodona.
 • Correu electrònic, en rodona.
 • Identificador ORCID, en rodona.

- El títol de l’article va en negreta i rodona i en punt i apart (deixant només una línia).

- Els paràgrafs se separen amb doble espai (deixant dos espais a cada punt i apart).

- Els textos citats de menys de 6 línies han d’anar entre cometes altes (“ ”), si la cita és més llarga haurà d’anar sagnada (és a dir, el text ha d’anar entrat en relació a la resta de l’article).

- L’extensió dels textos per a la secció Articles, Tema monogràfic i Ensenyament és de 25.000 caràcters amb espais com a màxim.

 • Cal que el text vagi acompanyat d’una autobiografia d’unes 6 a 10 línies, un resum en castellà d’entre 8 i 10 línies, i 4 o 5 paraules clau de l’article que aniran al final i separades mitjançant guions llargs, en 2 documents adjunts a part.
 • Si la col·laboració és una ressenya, l’extensió de la mateixa serà de 3 o 4 pàgines. La ressenya anirà encapçalada amb la fitxa completa del llibre o treball a ressenyar i el seu preu. El nom i cognoms de l’autora o autor va en la línia superior.
 • Les notes han d’anar al final del text, és a dir, s’ha d’utilitzar la configuració de notes finals.

- Els criteris de citació bibliogràfica:

 • o Per a les notes al final i la bibliografia final, si és que n’hi ha, seguim la normativa del CUB (Criteris de la Universitat de Barcelona). La trobareu en aquest enllaç: https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=356.

Declaració de privacitat

Responsable

Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Finalitat

Si us registreu com a autor o revisor, la finalitat serà la de gestionar la realització de les corresponents funcions en relació amb la revista en què us registreu. Si us registreu com a lector, la finalitat serà la d’enviar-vos informació sobre la revista en què us registreu

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Destinataris

La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal

Drets

Accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat de les dades o sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/122803