Equip editorial

Editors/ores

Administrador RCUB, Universitat de Barcelona, Spain

Admi RCUB 2

Rafel Sospedra Roca, Universitat de Barcelona

Xavier Hernàndez Cardona, Universitat de Barcelona

Ramon Naya Ortega, Universitat de Barcelona