Marty, Vidal, Kléber y el Komintern. Informes y confidencias de la dirección política de las Brigadas Internacionales

Pelai Pagès i Blanch

Resum


Gràcies al lent procés d’obertura dels arxius soviètics a finals dels anys 80, l’autor de l’article reflexiona sobre les dades que ens aporten alguns documents de l’Arxiu de la Internacional Comunista redactats pels responsables de les Brigades Internacionals. Així, els escrits del general Kléber, informador de primer ordre i assessor de temes militars; de Vidal, comandant de la base de les Brigades a Albacete; i d’André Marty, responsable de ’estat major de l’exèrcit republicà, serveixen per mostrar com s’informava a les autoritats polítiques del Komintern i al mateix Stalin. Tanmateix, esdevenen una bona font d’investigació per poder copsar alguns dels problemes d’organització, de les desavinences que existiren entre els comandaments de les Brigades i de la instrumentalització que Stalin i els seus dirigents van fer de la solidaritat internacionalista de molts voluntaris estrangers que deixaren la seva vida a Espanya.

Paraules clau


Arxiu de la Internacional Comunista; Brigades Internacionals; Informes militars; Komintern; Stalin

Text complet:

PDF (Español)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona