Una aproximación al tratamiento biográfico del dirigente comunista Jesús Hernández (1907-1971)

Fernando Hernández Sánchez

Resum


En els darrers anys han estat publicats nombrosos estudis de dirigents comunistes que, per diversos motius van ser exclosos del partit durant els anys 40 i 50. El presnet treball proposa un replantejament bibliogràfi c de qui va ser un dels principals forjadors del PCE en els anys cabdals de la República i la Guerra Civil, agent de la Komintern, ministre comunista, expulsat els anys 40 i rebutjat posteriorment com a paradigma del renegat: Jesús Hernández Tomás.

Paraules clau


Partit Comunista d’Espanya; dissidència; guerra civil; exili republicà; guerra freda; oposició antifranquista

Text complet:

PDF (Español)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona