Dones i terres catalanes medievals (segles X-XIII)

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2017.29.35-63

Paraules clau:

feminae, dominae, polítiques masculines, polítiques femenines

Resum

«Dones i terres catalanes medievals» és un estudi de llarga durada, a l’espai de la Catalunya Vella i la Nova. Les dones, majoritàriament, són dones amb poder: primer les feminae, després les dominae. Un poder que es palesa en l’assumpció de les polítiques masculines, però que, alhora, traspua autoritat, refl ectida en les polítiques femenines. L’objectiu principal, doncs, ha estat refl exionar sobre el rol de les dones al camp català als segles X-XIII.


La metodologia emprada és la pròpia de la recerca històrica feminista, a més dels mètodes empírics clàssics: recull de dades arxivístiques, sistematització, tractament, comparació, exposició de resultats. Pel que fa a l’estat de la qüestió bibliogràfi ca, no hi ha referències per a l’època i l’òptica triada; per tant, aquesta anàlisi s’ha construït prenent com a base fonts primàries d’arxiu.

Descàrregues

Publicades

2020-05-25

Número

Secció

Dossier