Els cultius i la distribució social de les terres entre els possessors de Reus i el seu terme a partir de les estimes dels anys 1445 i 1541

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2017.29.151-186

Paraules clau:

estimes, riquesa rural, cultius i paisatge agrari, diferenciació social

Resum

A partir de la comptabilització de les terres i altres béns rurals anotats en dos llibres d’estimes, es fa una radiografi a, en primer terme, de les diferents tipologies de conreus presents a l’antic terme de Reus entre les dues fi tes cronològiques referenciades. En segon lloc, s’analitza, també des d’un punt de vista comparatiu, la distribució de la riquesa rural entre la població vilatana i del terme. Els resultats obtinguts, malgrat que evidencien un quadre bastant continuista, serveixen per constatar certs canvis evolutius entre els segles XV i XVI, en consonància amb el desenvolupament socioeconòmic de la localitat en qüestió.

Descàrregues

Publicades

2020-05-25

Número

Secció

Miscel·lània