Els projectes de regadiu i els espais naturals: distribució de drets i deures

Autors/ores

  • Isabel Boncompte Vilarrasa Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.135-149

Paraules clau:

projecte de regadiu, secans, drets i deures dels propietaris, càrregues normatives, conflicte social, declaració d'impacte ambiental (DIA), espais protegits, zones d'especial protecció de les aus (ZEPA), greuge comparatiu, reparcel·lació

Resum

Els projectes de regadiu abasten un conjunt gran d’hectàrees, en alguns casos diversos municipis d’una o més comarques.
Les hectàrees incloses en el projecte de regadiu són beneficiàries de les obres hidràuliques: de l’aigua que arribarà amb l’execució del canal, els camins, els dipòsits, les basses, els embassaments... Les càrregues són les despeses d’obtenció dels terrenys on es construiran les infraestructures, les despeses de gestió, les despeses d’execució dels canals principals i secundaris, les despeses de refer camins i les obligacions de la normativa ambiental. La història recent del projecte de regadiu Segarra-Garrigues ha estat envoltada de conflictes socials i administratius. Es proposa una solució per evitar aquests conflictes: la reparcel·lació de finques agrícoles.
Aquesta solució permet l’equidistribució dels sòls susceptibles de regadiu, dels que han de ser públics i dels terrenys sotmesos a algun règim de protecció ambiental.

Biografia de l'autor/a

Isabel Boncompte Vilarrasa, Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona

Tècnica dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Barcelona.

Descàrregues

Publicades

2012-01-07