El domini i els drets sobre l’aigua a la conca del Besòs a l’època moderna

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2012.24.166-177

Paraules clau:

drets de l'aigua, Conca del Besòs, segle XVII, extensió del regadiu

Resum

L’anàlisi dels establiments del domini reial sobre l’aigua en diferents poblacions del Vallès a la segona meitat del xvii, amb característiques distintes d’ús si es tractava de senyors, d’universitats o de pagesos, permet una aproximació més precisa sobre la presència del regadiu a les terres entorn del Mogent, del Congost, del Tenes, de la Riera de Caldes i del Besòs, així com la combinació amb l’activitat dels molins. L’increment del regadiu en el darrer quart del segle xvii i en el xviii manifestava un cert dinamisme agrari, però no va suposar una gran transformació d’aquella zona. D’altra banda, els conflictes derivats de la defensa dels drets de particulars o de poblacions generats, sobretot, pels abusos en l’accés a un mateix corrent d’aigua, però també per la localització de recs i rescloses fora del terme municipal, són una bona mostra de l’interès creixent per aquell recurs.

Biografia de l'autor/a

Jaume Dantí i Riu, Universitat de Barcelona

Catedràtic del Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona.

Descàrregues

Publicades

2012-01-08