La persistència de conreu de cereals a la província de Barcelona a mitjan segle XIX

Autors/ores

  • Ramon Garrabou Universitat Autònoma de Barcelona
  • Xavier Cussó Universitat Autònoma de Barcelona
  • Enric Tello Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2007.20.165-221

Paraules clau:

especialització bladera i vitícola, rotacions de cultius i rendiments dels cereals, cobertura del consum per la producció local de blat, agroecologia i economia, geografia històrica, anells de Thünen

Resum

L’Estadística Territorial de 1858, i els Estados sobre la producció i comercialització dels principals productes agraris a la província de Barcelona el 1859-67, permeten constatar la persistència del cultiu de cereals al 44% de la superfície conreada. Uns rendiments mitjans de 15-16 Hl/Ha donaven abast al 39% de les necessitats de consum de la població. La resta requeria importar un milió d’Hl anuals de blat. Una anàlisi acurada de la seva geografia revela les raons agroecològiques, econòmiques i socials d’aquella especialització cerealícola a la franja nordoriental més humida, coetània de l’especialització vitícola predominant al sud-oest més àrid de la província.

Biografies de l'autor/a

Ramon Garrabou, Universitat Autònoma de Barcelona

Professor del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Xavier Cussó, Universitat Autònoma de Barcelona

Professor del Departament d’Economia i d’Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Enric Tello, Universitat Autònoma de Barcelona

Professor del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona.

Descàrregues

Publicades

2021-01-28