Aproximació a l'activitat pesquera a la regió de l'Empordà (segles XV-XVIII): adaptacions a un medi constant en transformació

Autors/ores

  • Joan Lluís Alegret Universitat de Girona
  • Alfons Garrido Universitat de Girona

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2006.19.27-47

Paraules clau:

pesca, tecnologia pesquera, pluriactivitat, ecologia

Resum

Aquest article estudia l'evolució, les principals característiques i les transformacions produïdes a la pesca a la regió de l'Empordà. Es proposen algunes claus d'interpretació per entendre els canvis que van tenir lloc al litoral català durant l'Antic Règim i com els seus habitants s'hi adaptaren i els superaren diversificant i compaginant diferents tipus d'ocupació. La pluriactivitat fou un tret rellevant i les diferents conjontures històriques ajudaren al canvi tècnic en el sector.

Biografies de l'autor/a

Joan Lluís Alegret, Universitat de Girona

Membre del Grup d'Estudis Socials de la Pesca Marítima (Universitat de Girona).

Alfons Garrido, Universitat de Girona

Membre del Grup d'Estudis Socials de la Pesca Marítima (Universitat de Girona).

Descàrregues

Publicades

2021-02-11