Producció de gel a les economies pageses. El pou de glaç de Vilanna

Autors/ores

  • Lluís Solé i Perich

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2006.19.49-68

Paraules clau:

pou de glaç, indústria del gel, pluriactivitat, treball, ofici, comerç

Resum

El glaç. La seva energia conserva, cura, refresca, purifica, alimenta... El seu consum, restringit a les classes benestants i mitificat en el luxe culinari dels gelats, es popularitza als segles XVII-XVIII fins a refrescar el vi dolent de les tavernes. El gel és legislat com a producte de primera necessitat, talment com el pa i el vi. Fins al segle XX, la indústria i el comerç de gel és una activitat puixant, de temporada, complementària de l'economia agrària.

La importància dels pous de glaç es constata comparant el cost de la vida, els sous i jornals i els preus dels objectes i aliments bàsics, amb les mesures, preus, taxes i marges de beneficis del segle XVIII. I es materialitza en l'especialització d'eines, tasques i tècniques d'obtenció, conservació i transport d'un producte tan perible. Es crea un estricte sistema administratiu, legislatiu i comercial que assegura aquest servei públic cedit en monopoli.

El pou del glaç de Vilanna, al municipi de Bescanó, és un vestigi arquitectònic cilíndric d'uns 500 m3 de capacitat, que forma part d'aquesta densa xarxa comercial que subministrava gel als pobles i masos del pla de Girona.

L'article proposa diverses actuacions de rehabilitació de l'espai a l'entorn del pou, reconstruint-hi els elements efímers (basses, bagants, eines, motlles...) que il·lustrin l'activitat d'empouar i desempouar.

Biografia de l'autor/a

Lluís Solé i Perich

Geògraf.

Descàrregues

Publicades

2021-02-11