La ramaderia transhumant entre el Pirineu i el Pla de Lleida. Una aproximació diacrònica

Autors/ores

  • Ignasi Ros Fontana Ecomuseu de les valls d’Àneu

DOI:

https://doi.org/10.1344/eha.2005.18.165-191

Paraules clau:

territori, transhumància, ramaderia bovina, ramaderia ovina, peraires, tintorers, llana, pastors, ramaders, arrendaments d’herbes, delme de corders

Resum

L’estudi de la ramaderia i la transhumància dins una dimensió històrica àmplia és fonamental per tal de conèixer realment les estructures econòmiques, les xarxes socials, l’ús de l’espai i, sobretot, el territori que s’articulava des de l’alt Pirineu fins als voltants de la ciutat de Lleida. L’organització d’aquest territori i, fins i tot, el paisatge de les nostres terres també el determinava i ens el pot mostrar en bona part la ramaderia.

Aquests objectius són en part assolibles gràcies a l’estudi de diverses sèries documentals conservades als grans arxius de la ciutat de Lleida, del Capítol de la Catedral i de la Paeria, que pràcticament no havien estat estudiades fins avui. Ens referim especialment a dues sèries diferenciades que es poden resseguir als arxius d’ambdues institucions: carnisseries i arrendaments.

Descàrregues

Publicades

2021-01-18