Educación, sentimiento, valor

Authors

  • Carlos Sanmartín Universidad de Valencia

DOI:

https://doi.org/10.1344/joned.v3i2.40773

Keywords:

educació, neurociència, tradició, valor, aprenentatge

Abstract

El tema del valor a l’educació és, no sols recurrent, sinó d’importància fonamental fins i tot, per al plantejament de qualsevol proposta educativa. La qüestió, en no poques ocasions, rau, no tant a transmetre teòricament els coneixements, sinó a inculcar el motiu adequat de la seva estructura i ús. En aquest treball ens proposem examinar la connexió entre valor, sentiment i cervell, a un nivell propedèutic,
tenint sempre present que l’horitzó d’aquesta perspectiva és el procés d’aprenentatge. Pel que fa a la noció de valor, Zubiri ens ofereix una perspectiva d’enorme riquesa i fecunditat, i que posa en clar l’estructura del valor a la manera humana de comprendre les coses: estructuralment, el valor és realitat valuosa, i un dels vectors que configura la preferència a tota elecció. Es tracta d’un dels vectors que permeten a l’ésser humà escollir, d’entre les diferents possibilitats, en quina vol fer-se com a persona: es comprèn així la rellevància del valor en el procés educatiu. Pel que fa a la interna connexió entre valor, sentiment i cervell, des d’una perspectiva fisiològica, recollirem el fil conductor, d’una banda, de Damasio, d’altra banda d’Edelman. Damasio ofereix una visió suggestiva amb la seva “hipòtesi del marcador somàtic”, que evidencia la profunda importància del sentiment en qualsevol procés cognitiu. Des del model d’epigènesi proactiva, amb Edelman podem
comprendre com informen el cervell els processos educatius: es tracta d’una autèntica reestructuració neuronal, guiada per processos de pressió selectiva, que poden ser creats des de l’entorn en els processos d’aprenentatge esmentats.

Published

2023-02-09