Sobre la noción de mímesis en la apuesta política y metodológica de Luce Irigaray

Autors/ores

  • Andrea Ugalde Guajardo Universidad de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/Lectora2023.29.12

Paraules clau:

mimesi, riure, diferència sexual, psicoanàlisi, feminisme

Resum

A l’entramat filosòfic, psicoanalític i lingüístic del projecte de Luce Irigaray la noció de mimesi guarda un lloc fonamental. Exhibit per l’autora com a recurs metodològic de recerca i com a praxi política, és una estratègia que pretén dislocar l’ordre discursiu que sosté la nostra cultura occidental, eminentment falogocèntrica i patriarcal. Aquest antídot contra la uniformitat i la lògica original-còpia que regeix la nostra tradició és desplegat a la seva obra en virtut de tres dimensions (Schor, 1993): la mascarada, la mimesi astuta i la reapropiació gojosa o diferència positiva. En aquest text, i articulant aquests tres sentits, m’interessa traçar la cartografia d’aquesta noció en virtut d’alguns moments del projecte irigarià, atenent els seus aspectes genealògics, ètics i polítics. L’aposta d’Irigaray pel sentit transformador i creatiu del recurs de la mimesi, en contraposició al sentit d’imitació especular que travessa la nostra tradició d’un sol subjecte, reflecteix la tasca doble de la seva comesa: la crítica profunda a les bases de la tradició del pensament occidental i la necessitat de generar les condicions per transformar tota una cultura.

Referències

Amigot, Patricia (2007), "Joan Rivière, la mascarada y la disolución de la esencia femenina", Athenea digital, 11: 209-18.

Cassin, Barbara, Emily Apter, Jacques Lezra y Michael Wood (2014), Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon, Princeton, Princeton UP.

Doane, Mary Ann (1987), The Desire to Desire: The Woman’s Film of the 1940s, Indianapolis, Indiana UP.

Federici, Silvia (2022), Ir más allá de la piel. Repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo, Madrid, Traficante de sueños.

Garrido Gallardo, Miguel Ángel (2015), DETLI. Diccionario español de términos literarios internacionales.

Grosz, Elizabeth (1989), Sexual Subversions: Three French Feminists, Melbourne, Allen & Unwin.

―(2012), "The Nature of Sexual Difference: Irigaray and Darwin", Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, 17: 69-93.

Grosz, Elizabeth y Luce Irigaray (2008), "Sexuate Identities as Global Beings. Conversations between Luce Irigaray and Elizabeth Grosz", Conversations, Luce Irigaray, Londres, Continuum: 124-38.

Irigaray, Luce (1974), Speculum: de l’autre femme, París, Minuit.

―(1977), Ce sexe qui n’en est pas un, París, Minuit.

―(1994), Amo a ti: bosquejo de una felicidad en la historia, Barcelona, Icaria.

―(2007), Espéculo de la otra mujer, Madrid, Akal.

―(2009), Ese sexo que no es uno, Barcelona, Akal. [1997]

―(2010), Ética de la diferencia sexual, Castellón, Elago.

Mortensen, Ellen (1995), The Feminine and Nihilism. Luce Irigaray with Nietzsche and Heidegger, Copenhague, Scandinavian UP.

Ricoeur, Paul (1982), "Mimèsis et représentation", Actes du XVIIIe Congrès des sociétés de philosophie de langue française, Estrasburgo, Université des Sciences Humaines de Strasbourg, Faculté de Philosophie: 51-63.

―(2008), Hermenéutica y acción, Buenos Aires, Prometeo.

Rivière, Joan (1991), "Womanliness as a masquerade", The Inner World and Joan Rivière: Collected Works, Joan Rivière y Athol Hughes (eds.), Nueva York, Karnac Books: 90-102. [1929]

Roberts, Laura (2019), Irigaray and Politics: A Critical Introduction, Edimburgo, Edinburgh UP.

Santa Cruz, María Isabel (1986), "Eikós lógos y diánoia en Platón", Revista de filosofía y teoría política, 26/27: 180-4.

Schor, Naomi (1993), "Cet essentialisme qui n’(en) est pas un", Futur antérieur: "Supplément: Féminismes au présent". París, L’Harmattan, 85-109.

Söderbäck, Fanny (2019), Revolutionary Time: On Time and Difference in Kristeva and Irigaray, Albany, State University of New York Press, 2019.

Suñol, Viviana (2008), Mímesis en Aristóteles. Reconsideración de su significado y su función en el Corpus Aristotelicum, Tesis doctoral, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 28/11/2008.

Vernant, Jean-Pierre (1975), "Image et apparence dans la théorie platonicienne de la mimesis", Journal de psychologie normale et pathologique, 2: 133-60.

Descàrregues

Publicades

2023-10-31

Com citar

[1]
Ugalde Guajardo, A. 2023. Sobre la noción de mímesis en la apuesta política y metodológica de Luce Irigaray. Lectora: revista de dones i textualitat. 29 (Oct. 2023), 217–235. DOI:https://doi.org/10.1344/Lectora2023.29.12.