Imatges del món i miralls literaris. L'escriptura metaficcional en l'obra de Carme Riera

Autors/ores

  • Carme Gregori Soldevila Universitat de València

Paraules clau:

Carme Riera, metaficció, autoconsciència literària, lector, doble

Resum

L'article proposa una anàlisi, com a eix vertebrador de la literatura de Carme Riera, dels elements que, a l'interior de la diègesi, giren l'atenció cap a la mateixa condició literària del text i cap als mecanismes de construcció i de funcionament que li són propis; és a dir, d'aquells elements que posen de manifest el caràcter ficcional de l’obra i mitjançant els quals s'hi planteja un pacte metaficcional. L'autoconsciència i l'autoreferencialitat del text metaficcional trenquen amb la il·lusió mimètica pròpia del pacte realista per a plantejar una reflexió sobre l'artifici dels sistemes de captació del real per part de la literatura, deixant al descobert els límits i els codis que regeixen les relacions entre literatura i realitat. La denúncia de la ficcionalitat del text, l'atenció al procés d'escriptura, la presència dels referents de la tradició literària i el paper actiu en la interpretació del text són els principals mecanismes metaficcionals que podem trobar en la literatura de Carme Riera. La percepció de la dimensió metaficcional de la literatura de Carme Riera es presenta amb la voluntat de contribuir a la comprensió de la poètica de l’autora.

Descàrregues

Com citar

[1]
Gregori Soldevila, C. 2013. Imatges del món i miralls literaris. L’escriptura metaficcional en l’obra de Carme Riera. Lectora: revista de dones i textualitat. 19 (Nov. 2013), 13–23.