Equip editorial

Director

Xavier Gil Pujol, Universitat de Barcelona

Secretària

Ida Mauro, Universitat de Barcelona

Col·laboradors

Luis Conde Blázquez

Pau Parera Rifà

Jordi Sancho Parra

 

Consell de redacció

A. Alcoberro Pericay - Universitat de Barcelona

I. Arias de Saavedra Alías - Universidad de Granada

M. Barriendos Vallvé - Universitat de Barcelona

F. Benigno - Scuola Normale Superiore, Pisa

F. Bouza Álvarez - Universidad Complutense de Madrid

J. Buyreu - Universitat de Barcelona

R. Cancila - Università di Palermo

A. Casals Martínez - Universitat de Barcelona

J. Dantí Riu - Universitat de Barcelona

S. Evangelisti - University of East Anglia, Norwich

M. A. Fargas Peñarrocha - Universitat de Barcelona

F. Fernández Izquierdo - CSIC, Madrid

A. Floristán - Universidad de Alcalá de Henares

M. García-Arenal - CSIC, Madrid

V. Gual Vilà - Universitat de Barcelona

J. J. Iglesias Rodríguez - Universidad de Sevilla

T. Mantecón Movellán - Universidad de Cantabria

M. A. Martínez Rodríguez - Universitat de Barcelona

M. A. Melón Jiménez - Universidad de Extremadura

J. Ll. Palos Peñarroya - Universitat de Barcelona

M.ª A. Pérez Samper - Universitat de Barcelona

O. Rey Castelao - Universidad de Santiago de Compostela

J.-F. Schaub - École des Hautes Études en Sciences Sociales, París

E. Serrano Martín - Universidad de Zaragoza

D. Sola Garcia - Universitat de Barcelona

M. Van Gelderen - Lichtenberg Kolleg, Georg-August-Universität, Göttingen

 

Consell assessor

A. Alberola Romà - Universitat d’Alacant

J. S. Amelang - Universidad Autónoma de Madrid

J. Arrieta Alberdi - Universidad del País Vasco

E. Belenguer Cebrià - Universitat de Barcelona

L. Bély - Université Paris IV-Sorbonne

R. Benítez Sánchez-Blanco - Universitat de València

H. Casado Alonso - Universidad de Valladolid; Istituto Francesco Datini, Prato

A. De Benedictis - Università di Bologna

E. Escartín Sánchez - Universitat de Barcelona

R. Fernández Díaz - Universitat de Lleida

R. Franch Benavant - Universitat de València

R. García Cárcel - Universitat Autònoma de Barcelona

E. Giménez López - Universitat d’Alacant

J. Juan Vidal - Universitat de les Illes Balears

C. Martínez Shaw - UNED

O. Mazín - El Colegio de México

J. M.ª Oliva Melgar - Universidad de Huelva

J. Pardo Tomás - CSIC, Barcelona

P. Ponce Leiva - Universidad Complutense de Madrid

L. A. Ribot García - UNED

E. Salvador Esteban - Universitat de València

A. Simon Tarrés - Universitat Autònoma de Barcelona

J. M. Torras Ribé - Universitat de Barcelona