ISSN en paper: 0211-9587
ISSN en línia: 2385-4391

Sobre la revista

Publicada per l’Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, la revista Pedralbes va ser fundada en 1981 i té periodicitat anual. Es diregeix a tots els cultors de la Història Moderna: dels investigadors, als estudiants, sense excloure un públic més ampli interessat a aquesta època. 

Després dels Estudios de Historia Moderna, fundats per Jaume Vicens Vives i actius entre 1951 i 1959, és la revista dedicada a l’Edat Moderna més antiga del món acadèmic català i la segona de l’espanyol.

La revista Pedralbes publica amb caràcter general assajos sobre l’Edat Moderna i cobreix des de l’àmbit local fins al global. Admet originals escrits en català, castellà, anglès, francès, italià i portuguès i els somet a avaluació cega per parells. El seu consell de redacció i el consell assessor estan integrats per noms destacats del món acadèmic nacional i internacional.

Pedralbes és indexada a Carhus Plus+, CIRC, DICE, ERIH, Latindex, MIAR i RESH.

Avisos

Número actual

Vol. 42 (2022)
					Veure Vol. 42 (2022)

Dossier: Comunidades de Castilla, Germanías de Valencia y ciudades italianas

Publicades: 2022-12-31

Índex

Veure tots els números