Sobre la revista

Política editorial

Pedralbes publica recerques inèdites sobre l'Edat Moderna amb caràcter general, cobrint des de l’àmbit local fins al global. Admet originals escrits en català, castellà, anglès, francès, italià i portuguès i els somet a avaluació cega per parells. El seu consell de redacció i el consell assessor estan integrats per noms destacats del món acadèmic nacional i internacional.

La revista publica dossiers juntament amb articles de caràcter miscel.lani. També publica les ponències dels successius Congressos d’Història Moderna de Catalunya organitzats per la dita Àrea d’Història Moderna cada cinc anys.

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els originals presentats a la revista Pedralbes passen per un sistema d’avaluació confidencial i anònim (double-blind peer review) amb dues avaluacions externes de caràcter temàtic i metodològic. El consell editorial valora les avaluacions rebudes i les envia a les autores o autors amb la decisió provisional sobre la seva publicació, així com les indicacions i/o modificacions que s’hi han de fer: correccions, rèpliques i decisió definitiva sobre la publicació.

Política d’accés obert

La revista proporciona accés lliure immediat al contingut basant-se en el principi que fer que la cerca estigui disponible al públic facilita un intercanvi de coneixement més ampli i global.

 

Història de la revista

Publicada per l’Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, la revista Pedralbes va ser fundada en 1981 i té periodicitat anual. Després dels Estudios de Historia Moderna, fundats per Jaume Vicens Vives i actius entre 1951 i 1959, és la revista dedicada a l’Edat Moderna més antiga del món acadèmic català i la segona de l’espanyol.