Una ceremonia coral: las entradas virreinales en Nápoles

Autors/ores

  • Ida Mauro Universitat de Barcelona
  • María Luisa Flores

Paraules clau:

Virrei, cerimonial, Nàpols, cròniques, Monarquia d’Espanya, jurament, cavalcada, privilegis

Resum

L’article ofereix una reflexió de conjunt sobre el procés d’entrada dels nous virreis a Nàpols els segles XVI i XVII. A través d’una relectura i classificació de les fonts, es mostra com aquesta cerimònia fou, de vegada en vegada, el resultat d’un procés de recerca d’un nou equilibri —sovint transitori— entres les forces dels principals poders actius dins la densa societat de la capital del
regne. A partir d’aquí s’analitzen l’evolució i els principals canvis dins el ritual d’aquesta cerimònia al llarg de les dècades

Descàrregues

Número

Secció

Dossier