Segimon Paratge: capitost bandoler a la vegueria de Vic. Família, relacions i economia entre 1566 i 1617

Autors/ores

  • Elisenda Vives Collelldemont

Resum

Són moltes són les línies que ja s’han esmerçat per tal de conèixer el fet preocupant que va viure el Principat de Catalunya al llarg del segle XVI i inici de la centúria següent, el bandolerisme. Malauradament, avui dia encara resta un gran ventall de preguntes sense resposta

Descàrregues

Número

Secció

Resums de treballs finals de màster