L’interior de l’habitatge a la Barcelona dels segles XVII i XVIII. Un estudi a partir dels inventaris post mortem

Autors/ores

  • Eva Marcé Batet

Resum

El present treball pretén emmarcar-se dins del que en els darrers anys s’ha definit com l’estudi de la vida quotidiana. Malgrat que fins fa poc temps aquests estudis no havien gaudit de gaires historiadors o historiadores que hi dediquessin les seves investigacions, d’uns anys ençà l’anàlisi de la vida quotidiana està esdevenint un dels camps més actius en recerca històrica

Descàrregues

Número

Secció

Resums de treballs finals de màster