Les relacions entre Barcelona i la monarquia mitjançant les entrades reials

Autors/ores

  • Alfredo Chamorro Esteban

Resum

El present treball té com a objectiu l’estudi de la documentació relativa a les entrades reials que es pot trobar en el Manual de Novells Ardits vulgarment apellat Dietari del Antic Consell Barceloní. Així, l’estudi se centra en les entrades reials fetes a la ciutat de Barcelona durant el segle xvi, tot i que més endavant el límit cronològic canvia i el període de temps
estudiat abasta del 1479 fi ns al 1564. Com es pot veure, cronològicament, aquest treball comprèn els regnats de Ferran II, Carles I i els primers anys del regnat de Felip II, fi ns a la seva primera entrada com a rei a Barcelona el 1564. No tan sols s’analitzen les entrades d’aquests monarques, sinó també d’altres personatges reials, tant de la família del sobirà com de fora de la seva família, com poden ser reines o grans nobles europeus, entre d’altres. Així, és interessant veure la signifi cació que tenen per a la ciutat de Barcelona

Descàrregues

Publicades

2021-07-15

Número

Secció

Resums de treballs d’investigació: Diploma d'estudis avançats (DEA)