La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya moderna: més enllà de la renda feudal.

Autors/ores

  • Llorenç Ferrer i Alòs

Resum

-

Descàrregues

Número

Secció

Sessió 6. Camps i ciutats. Catalunya i Barcelona: Ponències