El testimonio de las imágenes

Autors/ores

  • Joan Lluís Palos Peñarroya

Paraules clau:

Epistemologia, imatges, gir visual, postestructuralisme, interdisciplinarietat.

Resum

El testimoni de les imatges

Els historiadors són cada cop més conscients del valor com a documents que tenen les imatges del passat. Alguns han parlar fins i tot d'un gir visual en els estudis histhrics com- parable al qut ha estat el gir lingüístic a les darreres dbcades. Determinats imbits, com ara la cultura política, resulten especialment adients per fer-ho. El consens perh, a penes s'ha tradui't en investigacions concretes basades en dades visuals. La principal raó de la distin- cia entre les intencions i els resultats podria trobar-se en la manca d'una epistemologia ade- quada. La major part dels historiadors en actiu han estat formats per treballar amb textos escrits perb estan mancats de la instrucció necesshia per llegir documents visuals.

Descàrregues

Publicades

2000-12-31

Com citar

Palos Peñarroya, J. L. (2000) “El testimonio de las imágenes”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 20, pp. 127–142. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/36851 (Accessed: 28February2024).

Número

Secció

Taula rodona