Cultura del recuerdo y del olvido en los Países Bajos: Las Conmemoriaciones de la Paz de Münster, 1748-1948

Autors/ores

  • Hugo de Schepper
  • Jan de Vet

Paraules clau:

País/Països Baix/os, República de les Províncies Unides, historiografia, Pau de Münster, guerra de Flandes.

Resum

Cultura del record i de l'oblit als Països Baixos. Les commemoracions de la Pau de Münster 1648-1948

Al costat de la Llegenda Negra les Províncies Unides van acaronar la il·lusió de ser el poble (reformat) escollit per Déu. Amb la seva protecció, ells havien derrotat els espanyols. La contribució de Flandes i Bravant, recupe rats més tard pels espanyols, fou oblidada. Les desavinences entre els parti daris del Príncep d'Orange i els dels Estats, les quals havien portat la Repú blica a una crisi constitucional després de Münster, van ser suprimides de la memòria pública. Els textos commemoratius reflecteixen a la vegada el temps que van ser escrits. Els amotinaments, la restauració dels Orange i la Pau d'Aquisgrà (1747-48) van ser comparats a la de Münster i el seu context. El fracàs de la commemoració de 1848 va reflectir l'antagonisme entre els protestants reformats, que van monopolitzar la memòria de Münster, i els catòlics, els quals van protestar contra la seva condició de ciutadans de sego na classe. Els altres Països Baixos, Bèlgica des de 1830/39, mai van sentir la necessitat de commemorar Münster. Els seus escriptors catòlics, al revés, van enterrar la seva ascendència holandesa en l'oblit per tal de legitimar el nou estat. No obstant això, alguns importants lliurepensadors es van dedicar a l'estudi de la totalitat dels Països Baixos.

En el segle XX Geyl va exposar el gran mite nacionalista dels Grans Paï sos Baixos fonamentat en l'afinitat de la llengua, però va haver també altres que van defensar un enfocament de la Revolta que concernis tots els Països Baixos. Els processos d'integració supranacional van reforçar aquesta pers pectiva científica després de la Segona Guerra Mundial.

Descàrregues

Publicades

1999-12-31

Com citar

Hugo de Schepper and Jan de Vet (1999) “Cultura del recuerdo y del olvido en los Países Bajos: Las Conmemoriaciones de la Paz de Münster, 1748-1948”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 19, pp. 157–210. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/36867 (Accessed: 20May2024).

Número

Secció

Dossier