La regulació constitucional del multilingüisme a Espanya: qui vol canviar què

Albert Branchadell

Resum


Aquest article classifica les propostes de canvi de l'actual regulació constitucional del multilingüisme a Espanya a través de diverses consideracions com la identificació de qui vol canviar-la i en quin sentit es vol efectuar el canvi.

Branchadell organitza l'exposició en tres apartats diferents. Al primer defineix les nocions de “llengua oficial” (si és adoptada com a vehicle de comunicació) i “règim lingüístic” (conjunt d'una o més llengües oficials). A la segona, presenta una tipologia de règims lingüístics per a estats federals basada en el règim lingüístic de –les institucions centrals de- l'Estat i el règim lingüístic de –el territori de- les unitats subestatals. A la tercera part, situa la regulació del multilingüisme de la Constitució espanyola en la tipologia descrita i organitza les propostes de canvi que es plantegen en dos tipus bàsics: 1) l'augment del nombre de llengües oficials de (les institucions de) l'Estat i 2) la reducció del nombre de llengües oficials de (el territori de) la comunitat autònoma.

Una pregunta adreçada al lector clou l'article: l'oficialitat exclusiva del català és veritablement una condició necessària perquè es pugui viure en català a Catalunya?


Paraules clau


regulació constitucional; multilingüisme; llengua oficial; règim lingüístic

Text complet:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/lsc.2.2004.3290

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona