Núm. 2 25 anys de Constitució Espanyola: un model lingüístic per avaluar