Sobre la suposada relació entre la tecnologia i la innovació educativa: Quan les TIC milloren l’educació?

Alejandra Bosco-Paniagua

Resum


En els seus inicis, la Tecnologia Educativa com a camp d’estudi relacionat amb l’ús dels mitjans en educació, neix emparentada amb la millora de l’educació. Aquesta millora passava sobretot per fer de l’acte educatiu un fet més eficaç i eficient, absolutament controlable, a fi de predir i provocar els millors resultats. La tecnologia, així com permetia treure profit —mitjançant el seu control— de molts processos naturals, es veia com la gran aportació per a la millora en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Avui dia, encara que molts són els exemples, productes de la investigació científica, que contradiuen que l’ús de tecnologies millori en tots els casos ja sigui el procés com els resultats d’aprenentatge, aquesta relació contínua sent pregonada com a necessària, la majoria de les vegades sense una visió precisa de què significa innovar en educació, com si a més pogués ser el mateix per a tots. En aquest treball presentem, d’una banda, alguns dels supòsits que fan que no puguem deixar de relacionar millora educativa amb tecnologies. D’altra banda, es presenta una visió de la innovació en educació, en la qual les tecnologies poden tenir un gran paper, però únicament per l’exercici reflexiu de docents i estudiants sobre el que significa ensenyar i aprendre

Paraules clau


Tecnología educativa; tecnologías de la información y la comunicación; procesos de innovación; competencias digitales; reflexión en la acción.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2008.1.1112

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona