Llista d'articles metodològics

 1. Procés general d'una recerca
 2. Mètodes de recerca
 3. Mostra
 4. Tècniques d'obtenció d'informació
  1. Instruments (quantitatius)
  2. Estratègies (qualitatives)
 5. Tècniques d'anàlisi
  1. Anàlisi quantitativa
  2. Anàlisi qualitativa

I. Procés general d'una recerca (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2005). Com elaborar un informe d’investigació? Butlletí LaRecerca, 1, 1–6. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha1-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cómo elaborar un informe de investigación? Butlletí LaRecerca, 1, 1–6. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha1-cast.pdf [castellà]
 2. Fernández Núñez, L. (2005). Com es porta a terme una investigació? Butlletí LaRecerca, 2, 1–6. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha2-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cómo se lleva a cabo una investigación? Butlletí LaRecerca, 2, 1–6. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha2-cast.pdf [castellà]

II. Mètodes de recerca (per ordre cronològic de publicació)

 1. Sáez-Rosenkranz, I. (2016). El mètode històric aplicat a la recerca educativa. REIRE Revista D'Innovació i Recerca En Educació, 9(2), 106–113. http://doi.org/10.1344/reire2016.9.2927 [versió en castellà i en anglès]
 2. Folgueiras-Bertomeu, P., i Sabariego-Puig, M. (2018). Investigació-acció participativa. El disseny d'un diagnòstic participatiu. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(1), 16–25. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.119047 [castellà]
 3. Folgueiras-Bertomeu, P., De-Ormaechea-Otalora, V., Salvà-Aige, A., i Comet-Donoso, M. (2021). L'actitud fenomenològica de l’epokhé en un estudi sobre participació política de dones joves. REIRE Revista d’Innovació I Recerca En Educació15(1), 1–10. https://doi.org/10.1344/reire.35693 [castellà]

III. Mostra

 1. Ruiz-Bueno, A. (2008). La muestra: algunos elementos para su confección. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 1(1), 75–88. http://doi.org/10.1344/reire2008.1.1117 [castellà]

IV. Tècniques d'obtenció d'informació (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2005). Quines són les tècniques de recollida de dades? Butlletí LaRecerca, 3, 1–6. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha3-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2005). ¿Cuáles son las técnicas de recogida de información? Butlletí LaRecerca, 3, 1–6. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha3-cast.pdf [castellà]
 2. Cabrera-Rodríguez, F. (2011). Técnicas e instrumentos de evaluación: una propuesta de clasificación. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 4(2), 112–124. http://doi.org/10.1344/reire2011.4.2428 [castellà]
 3. Folgueiras Bertomeu, P., i Ramirez, C. (2017). Elaboración de técnicas de recogida de información en diseños mixtos. Un ejemplo de estudio en aprendizaje-servicio. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 64–78. http://dx.doi.org/10.1344/reire2017.10.218069 [castellà]

IV.A. Instruments d'obtenció d'informació (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2007). Com s’elabora un qüestionari? Butlletí LaRecerca, 8, 1–9. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha8-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2007). ¿Cómo se elabora un cuestionario? Butlletí LaRecerca, 8, 1–9. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha8-cast.pdf [castellà]
 2. Ruiz-Bueno, A. (2009). Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 2(2), 96–110. http://doi.org/10.1344/reire2009.2.2226 [castellà]
 3. Bisquerra, R., i Pérez-Escoda, N. (2015). ¿Pueden las escalas Likert aumentar en sensibilidad?. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 8(2), 129 – 147. http://doi.org/10.1344/reire2015.8.2828 [castellà]
 4. Reguant-Álvarez, M., i Torrado-Fonseca, M. (2016). El método Delphi. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 87–102. http://doi.org/10.1344/reire2016.9.1916 [castellà]

IV.B. Estratègies d'obtenció d'informació (per ordre cronològic de publicació)

 1. Anguera, M. T., i Blanco-Villaseñor, Á. (2006). Com es realitza un registre observacional? Butlletí LaRecerca, 4, 1–7. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha4-cat.pdf

  Anguera, M. T., i Blanco-Villaseñor, Á. (2006). ¿Cómo se lleva a cabo un registro observacional? Butlletí LaRecerca, 4, 1–7. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha4-cast.pdf [castellà]
 2. Garcia Gonzalez, I. (2007). Quins són els aspectes que cal considerar en l’ús de l'entrevista en profunditat com a instrument de recerca? Butlletí LaRecerca, 9, 1–8. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha9-cat.pdf
 3. Reguant-Álvarez, M., i Torrado-Fonseca, M. (2016). El método Delphi. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 9(1), 87–102. http://doi.org/10.1344/reire2016.9.1916 [castellà]

V. Tècniques d'anàlisi

V.A. Tècniques d'anàlisi quantitativa (per ordre cronològic de publicació)

 1. Yepes, M. (2006). Com puc passar una base de dades d’Excel a l’SPSS? Butlletí LaRecerca, 5, 1–2. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha5-cat.pdf

  Yepes, M. (2006). ¿Cómo puedo pasar una base de datos de Excel a SPSS? Butlletí LaRecerca, 5, 1–2. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha5-cast.pdf [castellà]
 2. Vilà Baños, R. (2006). Com fer una anàlisi quantitativa de dades de tipus descriptiu amb el paquet estadístic de l’SPSS? Butlletí LaRecerca, 6, 1–8. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha6-cat.pdf

  Vilà Baños, R. (2006). ¿Cómo hacer un análisis cuantitativo de datos de tipo descriptivo con el paquete estadístico SPSS? Butlletí LaRecerca, 6, 1–8. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha6-cast.pdf [castellà]
 3. Torrado-Fonseca, M. (2007). Com utilitzar l’estadística en la recerca educativa? Butlletí LaRecerca, 10, 1–13. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha10-cat.pdf
 4. Vilà-Baños, R. (2008). Com optimitzar una matriu de dades? Utilitats bàsiques de l’SPSS. Butlletí LaRecerca, 11, 1–12. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha11-cat.pdf

  Vilà-Baños, R. (2008). ¿Cómo optimizar una matriz de datos? Utilidades básicas del SPSS. Butlletí LaRecerca, 11, 1–12. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha11-cast.pdf [castellà]
 5. Rubio-Hurtado, M., i Berlanga-Silvente, V. (2012). Cómo aplicar las pruebas paramétricas bivariadas t de Student y ANOVA en SPSS. Caso práctico. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 5(2), 83–100. http://doi.org/10.1344/reire2012.5.2527 [castellà]
 6. Berlanga-Silvente, V., i Rubio-Hurtado, M. (2012). Clasificación de pruebas no paramétricas. Cómo aplicarlas en SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 5(2), 101–113. http://doi.org/10.1344/reire2012.5.2528 [castellà]
 7. Berlanga-Silvente, V., Rubio-Hurtado, M., i Vilà-Baños, R. (2013). Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 6(1), 65–79. http://doi.org/10.1344/reire2013.6.1615 [castellà]
 8. Torrado-Fonseca, M., i Berlanga-Silvente, V. (2013). Análisis discriminante mediante SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 6(2), 150–166. http://doi.org/10.1344/reire2013.6.26210 [castellà]
 9. Vila-Baños, R., Rubio-Hurtado, M., Berlanga-Silvente, V., i Torrado-Fonseca, M. (2014). Cómo aplicar un cluster jerárquico en SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(1), 113–127. http://doi.org/10.1344/reire2014.7.1717 [castellà]
 10. Berlanga-Silvente, V., i Vilà-Baños, R. (2014). Cómo obtener un Modelo de Regresión Logística Binaria con SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 105–118. http://doi.org/10.1344/reire2014.7.2727 [castellà]
 11. Rubio-Hurtado, M., i Vilà Baños, R. (2017). L’anàlisi de conglomerats bietàpic o en dues fases amb SPSS. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 10(1), 118–126. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.11017 [castellà]
 12. Fernández Muñoz, J., i García Gónzalez, J. (2017). El análisis de mediación a través de la macro/interfaz Process para SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 10(2), 79–88. http://doi.org/10.1344/reire2017.10.218109 [castellà]
 13. Iñiguez Berrozpe, T., i Marcaletti, F. (2018). Models lineals multinivell en SPSS i la seva aplicació en investigació educativa. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(1), 26–40. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.118984 [castellà]
 14. Sánchez Martí, A., i Ruiz Bueno, A. (2018). Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(1), 41–53. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.119354 [castellà]
 15. Reguant Alvarez, M., Vilà Baños, R., i Torrado Fonseca, M. (2018). La relación entre dos variables según la escala de medición con SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 11(2), 45–60. http://dx.doi.org/10.1344/reire2018.11.221733 [castellà]
 16. Castro-González, S. (2019). Modelo de ecuaciones estructurales con AMOS para contrastar hipótesis de mediación. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(1), 1–8. http://dx.doi.org/10.1344/reire2019.12.122540 [castellà]
 17. Galindo-Domínguez, H. (2019). El análisis de moderación en el ámbito socioeducativo a través de la macro Process en SPSS Statistics. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(1), 1–11. http://dx.doi.org/10.1344/reire2019.12.122356 [castellà]
 18. Vilà Baños, R., Torrado Fonseca, M., i Reguant Alvarez, M. (2019). Análisis de regresión lineal múltiple con SPSS: un ejemplo práctico. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(2), 1–10. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.222704 [castellà]
 19. López-Aguado, M., i Gutiérrez-Provecho, L. (2019). Cómo realizar e interpretar un análisis factorial exploratorio utilizando SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(2), 1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.227057 [castellà]
 20. Santabárbara, J. (2019). Cálculo del intervalo de confianza para los coeficientes de correlación mediante sintaxis en SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12(2), 1–14. https://doi.org/10.1344/reire2019.12.228245 [castellà]
 21. Rodríguez-Rodríguez, J., & Reguant-Álvarez, M. (2020). Calcular la fiabilidad de un cuestionario o escala mediante el SPSS: el coeficiente alfa de Cronbach. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 13(2), 1–13. https://doi.org/10.1344/reire2020.13.230048 [castellà]
 22. Santabárbara, J. (2021). Càlcul de la mida de mostra necessària per estimar el coeficient de correlació de Pearson mitjançant sintaxi en SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 14(1), 1–7. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565 [castellà]
 23. Santabárbara-Serrano, J. (2021). Cálculo de la potencia estadística en estudios de asociación mediante sintaxis en SPSS. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 14(2), 1–6. https://doi.org/10.1344/reire2021.14.132565 [castellà]

V.B. Tècniques d'anàlisi qualitativa (per ordre cronològic de publicació)

 1. Fernández Núñez, L. (2006). Com analitzar dades qualitatives? Butlletí LaRecerca, 7, 1–13. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha7-cat.pdf

  Fernández Núñez, L. (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Butlletí LaRecerca, 7, 1–13. http://www.ub.edu/idp/web/sites/default/files/fitxes/ficha7-cast.pdf [castellà]
 2. Sabariego-Puig, M., Vilà-Baños, R., i Sandín-Esteban, M. (2014). El análisis cualitativo de datos con ATLAS.ti. REIRE Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 7(2), 119–133. http://doi.org/10.1344/reire2014.7.2728 [castellà]
 3. Fernández-Núñez, L. (2014). Cómo aplicar el análisis narrativo temático al análisis de narrativas escritas en entornos online. REIRE. Revista D'Innovació I Recerca En Educació, 8(1), 92–106. http://doi.org/10.1344/reire2015.8.1816 [castellà]