Ensenyament pràctic de la Matemàtica Actuarial No-Vida amb R: Experiència innovadora a la Universitat de Barcelona

Mercè Claramunt Bielsa, Antonio Alegre-Escolano, Eva Boj del Val, Teresa Costa-Cor, Maite Mármol, Isabel Morillo

Resum


En aquest treball s’explica l’experiència innovadora realitzada en l’assignatura de Matemàtica Actuarial No Vida dintre del projecte REDICE2008 (A0801-06). L’experiència consisteix en el canvi en l’ensenyament pràctic de dita assignatura al incorporar el llenguatge de programació R, conjuntament amb els nous paquets que inclouen funcions sobre matemàtica y estadística actuarial. Seguit d’una introducció, en el treball es comenten els antecedents de l’ensenyament pràctic de l’assignatura en la Universitat de Barcelona i també la situació a España de les tretze universitats que actualment imparteixen la Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres. A continuació es descriu el desenvolupament del projecte, remarcant les dificultats que implica un canvi d’aquest tipus per als estudiants i els professors, i es detallen els resultats més importants de la innovació. El treball finalitza amb unes conclusions i diversos annexes amb els models d’enquesta passats als estudiants i a les universitats.

Paraules clau


Espai europeu d’Educació Superior; noves tecnologies; software lliure; llenguatge de programació R; Ciències Actuarials i Financeres.

Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.1517

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona