Internet i la participació ciutadana juvenil: una pàgina en construcció

Luis-A. Ordoñez-Vela, Gustavo García-Chacon

Resum


Es presenten alguns dels determinants fonamentals de la participació ciutadana juvenil, els quals podrien ser classificats en intrínsecs i extrínsecs i que responen a dimensions culturals, psicològiques, polítiques i socioeconòmiques. Internet es torna un recurs valuós per aconseguir vincles amb els qui viuen a partir dels mateixos codis culturals i competències comunicatives, conformant xarxes que integren comunitats. Aspecte clau, aquest, si es considera que el reconeixement de problemes i necessitats comunes constitueix un element fonamental per a l’inici d’activitats orientades a la coordinació d’esforços per complir objectius que semblen amalgamar-se amb expectatives i valors també compartits. Serà interessant indagar sobre com una major implicació en xarxes socials generada per Internet pot realment incidir en major o menor implicació en la participació política per part de les noves generacions. Les tecnologies digitals representen un punt de partida, i no d’arribada, cap al fet de facilitar la participació dels ciutadans en la presa de decisions públiques.Text complet:

PDF (Español)


DOI: http://dx.doi.org/10.1344/reire2012.5.1518

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Copyright (c)

RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona