L'humor verbal en situacions comunicatives de mediació informal: una anàlisi sociopragmàtica en la conversa coloquial

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2022.12.12

Paraules clau:

humor verbal, mediació informal, conversació col·loquial, conflicte

Resum

El present treball té per objecte analitzar, des d’una perspectiva sociopragmàtica (Norrick i Spitz 2008, Schnurr i Plester 2017), els usos i funcions de l’humor verbal en situacions comunicatives informals de mediació. Partim de la hipòtesi que el parlant que actua com a mediador empra marques i indicadors humorístics durant la seva interacció amb les parts en conflicte per a relativitzar la disputa, protegir la seva imatge i reconstruir les relacions interpersonals (Jacobs 2002, Fraser 2007). Amb la intenció de verificar aquesta conjectura, aquesta recerca utilitza el corpus Val.es.co. (Briz et al. 2002, Pons 2022) i analitza les seqüències conversacionals en les quals es produeixen situacions de mediació informal. Els resultats obtinguts demostren que l’humor és un recurs conversacional que fomenta els processos de mediació en tant que minimitza la força il·locutiva del missatge, reconceptualitza el tema en conflicte i fomenta la creació de llaços entre els participants de la conversa. Així mateix, les dades reflecteixen que l’èxit comunicatiu de l’humor verbal depèn de la serietat del conflicte, de les relacions socials de poder entre els participants i de la seva relació vivencial.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2022-12-26

Com citar

Linares Bernabéu, E. (2022). L’humor verbal en situacions comunicatives de mediació informal: una anàlisi sociopragmàtica en la conversa coloquial. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 12, 275–294. https://doi.org/10.1344/AFEL2022.12.12

Número

Secció

Investigar la llengua parlada, avui. Monogràfic coord. per Araceli López Serena