La ambigüedad en el lenguaje jurídico: su diagnóstico e interpretación a través de la Lingüística Forense

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFEL2017.7.5

Paraules clau:

lingüística forense, ambigüitat, peritatge lingüístic

Resum

Com a variant diastràtica derivada del llenguatge general, el llenguatge jurídic experimenta en molts casos problemes d'interpretació similars als de la llengua estàndard: per la seva naturalesa específica, sorgeixen no poques vegades dubtes quant a la percepció del significat precís d'un determinat text (o fragment de text). Davant aquest problema es fa prioritària la necessitat de recórrer a l'assessorament de perits o experts en diverses àrees de coneixement relacionades amb aquest problema, un dels quals hauria de ser el perit lingüista, l'activitat del qual es desenvolupa en el marc de la denominada lingüística forense.
Plantejada així la disjuntiva d'interpretació, si la qüestió radica en la necessitat d'aclarir el dubte sense la concurrència de parts interessades o enfrontades, el problema no anirà més enllà de la mateixa necessitat d'aclariment, i la labor del perit o assessor lingüista respondrà llavors a un paper de servei social o particular (per exemple, en els casos d'assessorament per a la redacció o interpretació d'un contracte). Una altra qüestió és si aquesta necessitat d'aclariment porta annexats interessos particulars enfrontats, i en aquest cas és probable que el que a priori fos un mer problema lingüístic acabi convertint-se en problema jurídic la resolució del qual quedi supeditada als tribunals; en aquesta situació la intervenció del perit lingüista pot ajudar a demostrar (i argumentar) convincentment, amb ajuda d'eines i explicacions lingüístiques, quina direcció interpretativa permet resoldre l'ambigüitat.
El present treball es proposa, doncs, a partir d'un cas pràctic d'ambigüitat, oferir una sèrie de pautes lingüístiques (ortogràfiques, morfosintàctiques, lèxic-semàntiques, discursiu-textuals, etc.) capaços d'afavorir la resolució de tal ambigüitat: es tracta de realitzar un diagnòstic de per què sorgeixen els problemes d'ambigüitat, determinant operativament la seva tipologia i oferint, addicionalment, orientacions útils per a superar les seves dificultats.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

2017-12-28

Com citar

Hidalgo Navarro, A. (2017). La ambigüedad en el lenguaje jurídico: su diagnóstico e interpretación a través de la Lingüística Forense. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 7, 73–96. https://doi.org/10.1344/AFEL2017.7.5

Número

Secció

Lengua y Derecho. Monogr. coord. por M. Ballesteros Panizo y A. López Samaniego