PALOMA ORTIZ-DE-URBINA (ED.): GERMANIC MYTHS IN THE AUDIOVISUAL CULTURE, TÜBINGEN, GUNTER NARR VERLAG, 2020, 218 PAGES

Inés García

Resum


Paloma Ortiz de Urbina (ed.): Germanic Myths in the Audiovisual Culture, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2020, 218 pages.


Text complet:

PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies
(ISSN online: 2014-1416 / paper: 2604-1588)
Coordinadora: Rosa Pérez Zancas
Deganat de la Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: rosaperezz@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona