Les biblioteques escolars a Catalunya (2018-2019): sense avenços

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/ABLL.2020.6.015

Paraules clau:

Escoles, Biblioteques escolars, Programa PuntEdu

Resum

El balanç de les accions en biblioteca escolar els anys 2018 i 2019 no presenta diferències essencials amb el publicat anteriorment sobre el bienni 2016 i 2017. Malgrat la contribució que va significar la traducció, edició i difusió de la segona edició de les Directrius IFLA per a la biblioteca escolar per part del Departament d’Educació manca una política per millorar i impulsar les biblioteques escolars. L’article, a més del repàs a les activitats habituals, incorpora un breu panorama sobre la presència digital de les biblioteques escolars. Destaca per la seva escassesa l’apartat de publicacions sobre el tema, conseqüència segurament de la manca de perspectives davant la situació.

Biografia de l'autor/a

Júlia Baena

Especialista en literatura juvenil i biblioteques escolars

Descàrregues

Publicades

2021-07-27