La pràctica de la mediació: models i processos per a la resolució pacífica de conflictes (2023)

2022-09-29

La mediació constitueix una de les possibles vies de gestió alternativa dels conflictes. Comporta la intervenció d’una tercera persona, que compta amb els valors d’independència i imparcialitat, en la resolució d’un conflicte o disputa entre dues o més parts. La mediació representa un procediment complex de negociació dels interessos i les voluntats de les parts en contenció, de recerca d’una entesa acceptada i compartida, amb l’objectiu d’evitar acudir als jutjats i delegar en un tercer la potestat de prendre les decisions.

 

La mediació aspira a empoderar les parts per tal de convertir-les en actors i agents dels seus propis acords. El mediador no ha d’imposar en cap moment la seva pròpia visió o perspectiva parcial de la situació. Fins i tot, és possible que en ocasions arribar a un acord no sigui la finalitat última de la intervenció, sinó més aviat contenir i disminuir el grau de tensió entre els implicats. En essència, la mediació és un procés confidencial i voluntari centrat en la comunicació, el diàleg i el consens. Busca solucionar i prevenir futurs conflictes entre les parts. L’instrument fonamental de la mediació és, per tant, l’ús pragmàticament adequat, estratègic, del llenguatge.

 

Atesa la rellevància que els processos alternatius de resolució de conflictes està adquirint en el nostre entorn social i polític, el número 21 de la revista LSC se centra en l’activitat professional de la mediació. Hi són benvinguts articles de difusió de diverses àrees de coneixement, com el dret, la psicologia, la lingüística, etc. Es valoraran especialment els articles que plantegin de forma entenedora per al lector no especialitzat la pràctica de la negociació i regulació del conflicte.

 

La data màxima per a la recepció d’articles és el 20 de febrer de 2023. Podeu enviar els articles seguint les indicacions de l’enllaç següent: 

http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/about/submissions#onlineSubmissions

                                                                                                           Coordinació: Carolina Figueras Solanilla (UB)