Imatge de la portada

Apunts clínics i models topogràfics dels patrons de recuperació selectiu vers la L2 i paradoxal: diglòssia psicològica?

Faustino Diéguez Vide

Resum


Dins l’àmbit de la neurolingüística, en general, i de l’afasiologia i el bilingüisme, en particular, els patrons de recuperació selectiu i paradoxal representen un punt d’inflexió sobre l’organització de les llengües en un individu bilingüe i sobre la localització de dues llengües en el cervell. Un patró de recuperació selectiu vers la L2 (o un sots-patró paradoxal) implica la pèrdua de la L1 (la llengua materna o de més ús) en un subjecte, sent un fet a tenir en compte quan es fa el diagnòstic d’aquests pacients i una teràpia adient dirigida a afavorir les dues llengües. L’article fa un repàs dels casos de recuperació selectiva vers la L2 i descriu breument els dos models existents en relació amb la topografia cerebral d’una L1 i una L2, tot incidint en la participació d’estructures subcorticals, d’una xarxa comuna o de la possible implicació de l’hemisferi dret.

 


Paraules clau


afàsia bilingüe; bilingüisme; representació neuronal; recuperació

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/LSC-2015.13.9

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona