Imatge de la portada

Fonaments perceptius del cervell bilingüe

Ferran Pons

Resum


Durant el primer any de vida l’infant s’enfronta a diferents reptes, entre els quals cal destacar la difícil i complexa tasca d’aprendre la seva llengua materna. Avui en dia, en moltes societats coexisteixen gran varietat de llengües. Així doncs, molts infants no només adquireixen una única llengua sinó que sovint n’adquireixen dues o més. És important tenir en compte que durant els primers mesos de vida, l’infant d’entorn lingüístic bilingüe mostra una habilitat notable i remarcable per percebre i diferenciar els dos sistemes lingüístics diferents als quals està exposat. Aquí revisarem alguns dels estudis experimentals més destacats sobre adquisició de la parla en infants d’entorn bilingüe, que desvelen les primeres fites o assoliments més destacats implicats en aquest procés d’adquisició de les llengües de l’entorn familiar durant el primer any de vida.


Paraules clau


bilingüisme; percepció de la parla; infància; cognició; atenció

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/LSC-2015.13.7

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
RCUB revistesub@ub.edu Avís Legal RCUB Universitat de Barcelona