Interpretar i millorar les escriptures infantils: dificultats i reptes

Autors/ores

  • Maria Rosa Gil Juan Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2016.14.5

Paraules clau:

Activitats d’aula, aprenentatge inicial de l’escriptura, producció interpretació i revisió de textos infantils

Resum

L’activitat en una aula i el contrast entre quatre textos de segon de primària serveixen de pretext a l’autora per caracteritzar investigació i tradició en relació amb l’aprenentatge inicial de l’escriptura i per exposar algunes de les característiques de les produccions textuals d’infants de cicle inicial (6-7 anys).

En l’article també es reflexiona sobre què hauria de significar motivar l’escriptura a l’escola i acompanyar els infants a revisar i a millorar els seus escrits durant els primers cursos de l’escolarització obligatòria.

Biografia de l'autor/a

Maria Rosa Gil Juan, Universitat Autònoma de Barcelona

Doctora en psicologia treballo com a docent a la unitat de formació del professorat de l'ICE de la UAB i com a professora associada del DEpartament de Didàctica de la LLengua i la Literatura de la UAB. Els darrers 15 anys he treballat com a orientadora a l'Equip d'Orientació Psicopedagògica de Terrassa

Descàrregues

Publicades

2016-09-29