L’aprenent de llengua quan aprèn l’escrit

Autors/ores

  • Ana Teberosky Universitat de Barcelona (UB)
  • Maria-Josep Jarque Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2016.14.9

Paraules clau:

Alfabetització, ensenyament de la llengua, llengua escrita

Resum

Aquest article presenta algunes reflexions sobre l’ensenyament de la llengua i l’alfabetització, que considerem fonamentals en els processos d’instrucció. Defensa la conceptualització de la llengua com a activitat i exposa alguns dels efectes de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en els individus, relacionats amb la representació de la pròpia llengua i l’ús d’altres sistemes semiòtics. També tracta les relacions entre oralitat i escriptura i el seu impacte en l’estructura lingüística, les diferències entre sistema gràfic i llengua escrita. Aquestes qüestions afecten les formes d’ensenyar: les característiques de les activitats d’ensenyament i l’input que reben els infants, la multimodalitat, les ajudes del professor, així com l’ús d’instruments lingüístics externs.

Biografies de l'autor/a

Ana Teberosky, Universitat de Barcelona (UB)

Catedrática de Universitat, actualmente jubilada, professora honorífica de la UB

Maria-Josep Jarque, Universitat de Barcelona (UB)

Lingüista, especilitzada en Llengua de signes catalana i en temes d'aprenentatge de la llengua oral i escrita. Professora Associada

Descàrregues

Publicades

2016-09-20