Escriure per aprendre

Autors/ores

  • Ana Teberosky Universitat de Barcelona (UB)

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2016.14.4

Paraules clau:

Aprenentatge, llenguatge escrit, llenguatge oral, LVA

Resum

Hem escollit el títol «Escriure per aprendre» per descriure la nostra posició respecte al procés d’ensenyament i aprenentatge del llenguatge escrit, del tot diferent de la corrent més generalitzada d’organitzar l’aprenentatge escolar començant per ensenyar el codi. Des d’aquesta posició es representa el procés amb una relació explícita entre lectura i escriptura i amb el coneixement del llenguatge oral. A més es diferencia les funcions entre adult i nen. A l’adult li correspon la tasca de lectura de textos adreçada als infants (en la lectura en veu alta, LVA), la tasca d’escriba dels textos produïts oralment pels nens; als nens i nenes els corresponen la tasca de participar en la lectura feta per l’adult i la de fer una reformulació o una reescriptura dels textos escoltats. Les lectures i les escriptures compartides passaran a constituir la infraestructura de l’aprenentatge en un programa d’intervenció a l’aula que es presenta en aquest article i que desenvolupen des de fa temps en algunes escoles públiques de Barcelona.

Biografia de l'autor/a

Ana Teberosky, Universitat de Barcelona (UB)

Catedrática de Universitat, actualmente jubilada, professora honorífica de la UB

Descàrregues

Publicades

2016-09-25