Ús observat i declarat de la llengua. Aportació metodològica basada en el cas del basc

Autors/ores

  • Iñaki Iurrebaso Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco (EHU / UPV)

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2017.15.4

Paraules clau:

metodologia quantitativa, usos lingüístics declarats, usos lingüístics observats, enquesta sociolingüística, basc

Resum

A Euskal Herria existeixen dos estudis bàsics que aporten informació rellevant per conèixer els usos lingüístics de la població: l’operació basada en l’observació sistemàtica denominada Mediació a Euskal Herria de l’ús de l’euskera (MEHUE) y l’Enquesta Sociolingüística (ESL). Les dades que aporten ambdues fonts, no obstant, no són directament comparables. En aquest article es presenta una proposta metodològica per homogeneïtzar les dades provinents d’ambdues fonts i poder realitzar així una lectura global sobre el tema.

Un cop homogeneïtzades i recalculades les dades, es realitza un primer anàlisi sobre el desajustament entre l’índex d’ús de l’euskera recollit mitjançant tècniques d’observació i l’ús declarat a les enquestes. L’anàlisi comparada de les dades de les dues fonts demostra que l’ús declarat a les enquestes és clarament superior a l’ús recollir mitjançant l’observació.  

Descàrregues

Publicades

2017-10-30