La transmissió lingüística intergeneracional: el reflex de la vitalitat d'un idioma

Autors/ores

  • Xaquín Loredo Gutiérrez Seminario de Sociolingüística da RAG

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2017.15.7

Paraules clau:

transmissió lingüística, substitució, revitalització, català, gallec, sociolingüística

Resum

La transmissió lingüística intergeneracional es pot definir com el procés mitjançant el qual una llengua es transmet (o no) d'una generació a la següent, mecanisme que es produeix en la majoria dels casos a través de la família. Aquest article examina la importància d'aquest indicador com a mitjà per explicar el present i futur proper d'una llengua. També esmentarem els factors més rellevants involucrats en l'opció familiar de reproduir o no reproduir amb els seus descendents la llengua que els va ser transmesa pels seus progenitors. La segona part del treball té com a finalitat presentar un retrat de la transmissió lingüística del gallec i del català (a Catalunya) amb el propòsit d'exemplificar la utilitat de la reproducció per analitzar la vitalitat lingüística de les llengües i els factors que van afectar a la transmissió d'aquests idiomes.

Biografia de l'autor/a

Xaquín Loredo Gutiérrez, Seminario de Sociolingüística da RAG

Psicólogo. Técnico en sociolingüística da Real Academia Galega

Descàrregues

Publicades

2017-10-30