Aplicació de la ciència de dades i dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) a la demolingüística

Autors/ores

  • Marc Belzunces

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2017.15.10

Paraules clau:

dades, sistemes d’informació geogràfica, demolingüística

Resum

Cada vegada més les diverses àrees de coneixement recorren a eines desenvolupades en altres disciplines. Aquesta interdisciplinarietat és un motor d’innovació i generació de nou coneixement, permetent afrontar problemes des d’altres perspectives i facilitar-ne la solució. Presentem dos camps que poden ser d’utilitat a la demolingüística. Els Sistemes d’Informació Geografica (SIG), que s’apliquen des de fa dècades en altres disciplines, permeten tractar i analitzar dades amb un component geogràfic. La Ciència de Dades, una disciplina molt recent, ens proporciona eines per treballar amb un gran volum de dades, dotant-nos d’unes habilitats notablement superiors a les que ens proporcionen les eines tradicionals.

 

Mots claus: dades, sistemes d’informació geogràfica, demolingüística

Descàrregues

Publicades

2017-10-30