Revisors del número

Autors/ores

  • Deva Gresa

Paraules clau:

revisores

Resum

En aquest apartat hi ha una llista dels revisors que han participat en l'avaluació dels articles del número 15 de la revista Llengua, Societat i Comunicació (LSC), titulat La demolingüística. Comptar llengües, usos i persones.

Descàrregues

Publicades

2017-10-30