Discurs narratiu en població infantil amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge: perfil i estimulació

Autors/ores

  • Alondra Elisa Camus Torres Universitat Autònoma de Barcelona
  • Paula Resina Curado Universitat Autònoma de Barcelona
  • Melina Aparici Aznar Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2020.18.4

Paraules clau:

Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL), Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), discurs narratiu, habilitats narratives, programes d’intervenció narrativa

Resum

El desenvolupament del discurs narratiu constitueix un bon indicador de la competència lingüística i mostra una forta relació amb el desenvolupament lingüístic i acadèmic en la població infantil. Els nens i les nenes amb Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL) presenten múltiples dificultats en la producció i la comprensió narrativa, aspecte que afecta les seves habilitats de comunicació i possiblement afectarà el seu aprenentatge escolar. La implementació de programes d’intervenció enfocats a potenciar les habilitats narratives mostra canvis significatius en l’alumnat amb TDL, per la qual cosa implementar aquests programes resulta útil no només per desenvolupar la competència lingüística sinó també per impulsar el rendiment acadèmic.     

Biografies de l'autor/a

Alondra Elisa Camus Torres, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Professora associada

Paula Resina Curado, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Professora associada

Melina Aparici Aznar, Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Coordinadora d'Estudis de Grau en Logopedia

Descàrregues

Publicades

2020-12-27