Les variables socials com a factors de risc, factors de protecció i dificultats consegüents al trastorn del desenvolupament del llenguatge: Una visió holística

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2020.18.9

Paraules clau:

trastorn del desenvolupament del llenguatge, variables socials, factors de risc i protecció

Resum

El trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL) es defineix com una dificultat persistent del llenguatge que afecta la vida de les persones que el pateixen. Entre els factors de risc i protecció més freqüents d’aquest trastorn es troben el gènere, la prematuritat o una possible càrrega genètica. No obstant això, existeix també un altre conjunt de factors socials que es relacionen amb el TDL. Aquestes variables socials inclouen elements familiars, socioculturals i econòmics que afecten especialment la qualitat i quantitat de l’estimulació lingüística que rep l’infant, i influeixen en l’adquisició del llenguatge i el seu desenvolupament. En aquest article abordem, des d’una visió holística i integradora, el conjunt d’aquestes variables, el seu funcionament com a factors de risc i de protecció davant el TDL i la seva afectació per la presència del trastorn.

Biografies de l'autor/a

Daniel Adrover-Roig, Universitat de les Illes Balears

La meva activitat docent es centra en les assignatures de Psicologia del Desenvolupament en l'edat escolar (Grau de Mestre en Educació Primària, GEDP) i fins el curs acadèmic 2017-19, els Trastorns del Llenguatge (GEDP) a la UIB, i també participo com professor del pràcticum de menció (Audició i Llenguatge), Pràctiques II i Treball de Final de Grau (especialitat: Audició i Llenguatge). Durant la meva trajectòria he impartit diverses matèries de disciplines complementàries, com Fonaments de Neurociències i Neuropsicologia Bàsica, en les seccions relacionades amb el desenvolupament cognitu normal i patològic. També he impartit docència sobre les bases genètiques del comportament humà, on s'inclou també una perspectiva de desenvolupament durant el cicle vital. Envers l'adquisició i dificultats del llenguatge, he treballat en les assignatures relacionades amb la Psicologia del llenguatge i la Intervenció psicoeducativa en les dificultats del llenguatge escolar, on s'incorporen les teories i models més rellevants quant a a l'adquisició i dificultats del llenguatge.La meva recerca es centra en explorar el paper de les variables atencionals i lingüístiques que ajuden el desenvolupament cognitiu òptim, amb especial èmfasi sobre el control atencional i l'experiència lingüística (bilingüisme). He realitzat diversos treballs també en relació a les afàssies i el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), amb diverses publicacions internacionals indexades a la base JCR (Journal of Citation Reports). Les meves estades de recerca han sigut en diversos laboratoris a les ciutats de Würzburg (Alemanya), Salamanca, Oxford (Regne Unit) i Montréal (Canadà), la qual cosa m'ha servit per adquirir una perspectiva multidisciplinar. Des de Setembre de 2014 em dedico com a investigador principal al projecte 'Bilingüisme i educació: impacte sobre les funcions executives i el llenguatge en persones amb i sense Trastorn Específic del Lenguatge', recentment finançat pel Ministerio de Economia y Competitividad.

Eva Aguilar-Mediavilla, Universitat de les Illes Balears

Llicenciada en psicologia en 1996, Doctora en psicologia en 2003 i Màster en Pertorbacions del llenguatge i l'Audició per la Universitat de Barcelona. Vaig iniciar la recerca amb una beca de Col·laboració amb els departaments i posteriorment amb una Beca FI de la Generalitat de Catalunya (1997-2000) a la Universitat de Barcelona. He treballat com a docent i investigadora en diverses universitats (UB, UNED, UOC) i des de l'any 2001 soc professora de la Universitat de les Illes Balears, actualment com a Titular d'Universitat. Ostenta els càrrecs de subdirectora del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i directora del Doctorat d'Educació d'aquesta universitat, a més de secretària acadèmica de l'Associació Internacional per a l'Estudi de l'Adquisició del Llenguatge (AEAL).

Sóc investigadora principal del grup d'investigació I + DEL (Investigació, Desenvolupament, Educació i Llenguatge) de l'Institut de Recerca Educativa (IRIE) de la UIB. Tinc reconeguts dos trams d'investigació (sexennis) i quatre trams de docència (quinquennis). Els meus interessos de recerca inclouen l'adquisició del llenguatge, les dificultats del llenguatge, el bilingüisme i la fonologia. Sóc autora de diversos articles internacionals indexats a JCR, a més de diversos llibres, capítols de llibre, proves d'avaluació, articles i congressos nacionals i internacionals.

Descàrregues

Publicades

2020-12-27