Especificitat i variabilitat de les habilitats comunicatives i lingüístiques en infants amb TEA: recursos digitals per a la intervenció

Autors/ores

  • Àlex Escolà Serra Institut Diagnòstic i d’Atenció Psiquiàtrica i Psicològica, IDAPP. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, DELTA.
  • Cristina Aguilar Basés Institut Diagnòstic i d’Atenció Psiquiàtrica i Psicològica, IDAPP. Logopèdia i Psicologia Interdisciplinar. Vincles.
  • Cristina Mumbardó-Adam Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Universitat Oberta de Catalunya. Institut Diagnòstic i d’Atenció Psiquiàtrica i Psicològica, IDAPP. https://orcid.org/0000-0002-2295-9891

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2020.18.7

Paraules clau:

Trastorn de l’espectre de l’autisme, perfil lingüístic, recursos digitals

Resum

La intervenció amb infants amb dificultats en comunicació i llenguatge implica necessàriament ajustar els materials i les eines disponibles a les especificitats comunicatives i lingüístiques de cada infant. Ara bé, en el cas d’infants amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA), la variabilitat existent en les dificultats de comunicació i llenguatge requereixen un coneixement i una comprensió extensos del perfil lingüístic d’aquests infants, així com dels recursos existents, per a una intervenció exitosa que respongui a les seves necessitats i interessos. Així, l’objectiu d’aquest article resideix a descriure les principals alteracions del llenguatge i la comunicació dels infants amb TEA i presentar un recull de recursos digitals per a la intervenció, així com una reflexió entorn del seu ús.

Descàrregues

Publicades

2020-12-27