El llenguatge en els alumnes amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2020.18.8

Paraules clau:

TDAH, trastorn del llenguatge, avaluació, intervenció

Resum

L’objectiu d’aquest article és resumir i sintetitzar aquells articles actuals més significatius relacionats amb el llenguatge dels alumnes amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i/o Hiperactivitat (TDAH). S’analitza la literatura publicada sobre aquest tema en l’última dècada. Es pot observar aquí com encara no existeix un acord respecte de si el llenguatge en les persones amb TDAH està afectat o no. No obstant això, la majoria de les recerques més recents semblen mostrar que sí que ho està. En aquest treball es recomana que, quan existeixi una sospita de TDAH, es faci una avaluació dels components del llenguatge i, si és necessari, una intervenció. També s’explica com hauria de ser el procediment d’avaluació i intervenció.

Biografies de l'autor/a

Josep A. Pérez-Castelló, Universitat de les Illes Balears

Professor Titular de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació a la Universitat de les Illes Balears.

Helena Alvarado-Alonso, Universitat de les Illes Balears.

Professora associada de l'àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

Descàrregues

Publicades

2020-12-27