Adquisició del llenguatge i comprensió emocional en infants amb sordesa

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.1344/LSC-2020.18.6

Paraules clau:

Comprensió emocional, infants, sordesa, adquisició del llenguatge, habilitats comunicatives i conversacionals, intervenció.

Resum

La majoria d’infants amb sordesa fills de pares oients presenten mancances en l’àmbit lingüístic i comunicatiu, a causa d’un possible accés limitat al llenguatge i a un entorn conversacional empobrit. Aquestes dificultats lingüístiques i comunicatives dels infants amb sordesa, que poden existir malgrat la utilització d’ajudes auditives, poden repercutir en diversos aspectes del seu desenvolupament. En particular, poden influir negativament en la seva capacitat de comprendre les emocions pròpies i alienes, i en conseqüència, també el seu funcionament social, el seu benestar i l’èxit acadèmic. En aquesta línia, aquest article se centra en intentar explicar de quina manera les diferents característiques de la sordesa i del seu entorn, així com de la interacció entre ambdós, poden implicar deficiències en l’input lingüístic i conversacional que afecten les seves habilitats lingüístiques i comunicatives. A la vegada, pretenem mostrar com les mancances en aquestes habilitats lingüístiques poden implicar dificultats en diferents aspectes de la comprensió emocional dels infants amb sordesa, que poden allargar-se fins a l’etapa adulta. A més, es revisen algunes investigacions que aporten idees rellevants sobre com millorar la capacitat de comprensió emocional dels infants amb sordesa, que se centren sobretot en la utilització d’estratègies conversacionals per ajudar els infants a comprendre les emocions de les persones en diferents situacions.

Biografies de l'autor/a

Francesc Sidera Caballero, Universitat de Girona

Departament de Psicologia

Georgina Perpiñà, Universitat de Girona

Departament de Psicologia

Elisabet Serrat, Universitat de Girona

Departament de Psicologia

Descàrregues

Publicades

2020-12-27